školní rok: 2020/ 2021

Termíny konání maturitních zkoušek pro jarní zkušební období 2021- nové termíny

 

Témata ke společné části MZ

Kritéria hodnocení: MZ_Český jazyk a literatura_profilová část

Bodová škála pro hodnocení písemné práce z ČJL

Čtenářský komfort adresáta

Kritéria hodnocení písemné práce z ČJL

Kritéria hodnocení ústní zkoušky z ČJL

Počítání slov

Kritéria hodnocení: maturitní zkoušky z Anglického jazyka

 

P2- Podnikání nástavba denní

Kritéria hodnocení: hodnocení profilové maturitní zkoušky

 

HE4-Ekologie a životní prostředí

HE4-Hotelnictví

 

Kritéria hodnocení: profilové maturitní zkoušky z ekonomických předmětů

 

 

školní rok: 2019/ 2020

Termíny konání maturitních zkoušek pro podzimní zkušební období 2020

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro podzimní zkušební období 2020

Odkaz na přehled termínů konání společné části maturitní zkoušky podzimního zkušebního období 2020 (tzv. Jednotné zkušební téma)

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro jarní zkušební období 2020

pro třídu P2 od 10.6 do 12.6.

pro třídu HE4 od 15.6. do 17.6.

Termíny konání maturitních zkoušek pro jarní zkušební období 2020

Odkaz na přehled termínů konání společné části maturitní zkoušky jarního zkušebního období 2020 (tzv. Jednotné zkušební téma)

 

 Jarní a podzimní termín ústní maturitní zkoušky:

 

Témata ke společné části MZ

P2- Podnikání nástavba denní

HE4-Mechanik elektrotechnik

HE4-Hotelnictví

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky

 

Legislativa a další:

Katalog požadavků:

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky

Odkazy:

https://cermat.cz/
http://www.statnimaturita-cestina.cz/
http://www.statnimaturita-matika.cz/
http://www.ematurity.cz/