Vážení rodiče, žákyně a žáci školy,

vláda v pondělí večer dne 11.10. 2020 oznámila další zásadní opatření, která mají pomoci v boji proti šíření nemoci covid-19.

S platností od středy 14.1 0. 2020 bude probíhat distanční výuka také na odborném výcviku učebních oborů a na praktické části vyučování u oborů maturitních.

Celá škola tedy přechází tímto dnem na pouhé distanční vyučování.

Výuka tudíž bude probíhat "online"  i na praktickém vyučování (procvičovány budou především potřebné odborné znalosti).

I nadále platí, že žáci mají povinnost účastnit se distančního vzdělávání a jejich účast na "výuce" bude zaznamenávána do programu Bakaláři.

 

V České Lípě dne 12. října 2020                                                                         vedení školy

 

 

Vážení rodiče, žákyně a žáci školy,

souladu s pokyny MŠMT ČR bude od 12.do 23. říjnana  naší škole zajištěna výuka následujícím způsobem:

Odborný výcvik učebních oborů a praktická část výuky maturitních oborů bude i nadále probíhat prezenčním způsobem.

Žáci dochází do školy, pracují na provozních pracovištích, případně se účastní odborných praxí /”exkurzí”/.

Teoretická část výuky bude probíhat distančním způsobem. 

Online výuka bude zajištěna prostřednictvím LMS MOODLE, aplikace Teams v Office 365 a prostřednictvím programu Bakaláři. Žáci byli v průběhu minulých dní seznámeni s tím, jak se do jednotlivých programů  (aplikací)  přihlásit a jak s nimi pracovat.

 NP3 S žáky jsme navšítivli Správu Národního parku České Švýcarsko.

  Více informaci najdete na Facebooku školy: https://www.facebook.com/skolalipa/

sazeni 1  sazeni 2 sazeni 3Vysázeli jsme 200 nových stromků, hlavně jeřáby ptačí a také jedle.

A na závěr jsme posbírali materiál na nové pěstování - semena habru obecného.Ekologové 3. a 4. ročníku.

Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

 

sklizen bramborSklizeň brambor oborů Zemědělec - farmář a Lesnické práce.
Tak jako většina zemědělců v republice i ti naši z oboru zemědělec - farmář začali se sklizní brambor. A i my se můžeme pochlubit celkem slušnou úrodou. A tak zatímco žáci prvního ročníku sbírají brambory za pomoci prváků z oboru lesnické práce. Žáci třetího ročníku připravují orbou pole na další setbu ozimých plodin.

Luzicke horyNaše první letošní ekologická exkurze nás zavedla přímo do srdce Lužických hor na jejich nejvyšší vrchol - horu Luž. Celým dopolednem nás provázel vedoucí CHKO Lužické hory Ing. Tomáš Besta, kterému patří naše velké poděkování. Jeho povídání o Lužických horách bylo velmi přínosné. Poté, co jsme si prohlédli nádherné panorama Lužických hor z nové rozhledny na německé straně, jsme se pustili do velkého úkolu - zatarasit “černé” stezky, které neukáznění turisté vyšlapali mimo značenou cestu. Jako odměna za dobře odvedenou práci nás čekalo opékání buřtů. 

Škola získala další strojní vybavení. Díky dotaci COP z Ministerstva zemědělství ČR  budou žáci na školních polích využívat nový traktor Zetor Proxima. Nově se budou žáci učit pracovat se speciální zemědělskou navigací.

https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/stredni-skola-v-lipe-vylepsuje-svou-techniku-budouci-farmari-maji-novy-traktor-20200905.html

Více informaci najdete také na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

 

V novém školním roce bude v patnácti učebních a ve třech maturitních oborech studovat téměř 860 žáků. Do 1. ročníků řemeslných oborů letos nastupuje o 40 žáků více, než v roce předchozím. Není divu, v současné  době nemá šikovný řemeslník nouzi o práci. Navíc šikovní absolventi učebních oborů mohou získat maturitní zkoušku v navazujícím nástavbovém studiu.

Do maturitních oborů nastupuje o 20 žáků více.

Všem novým žákům přejeme úspěšné studium na naší škole.

Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/


 

 

118768903 3142513652535094 3861527360967651754 o    V sobotu 29. srpna se naše škola zúčastnila dožínkových slavností pořádaných ZOD Brniště.

   Kromě našeho stánku, byly k vidění ukázky řemesel a zboží, historického šermu, zvířátek, 

   zemědělské techniky nebo hudebních a tanečních vystoupení.

   Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla a pití. Slavnost i počasí se vydařily.

 

   Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

 Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a žákyně školy,

dle rozhodnutí Libereckého kraje dochází od 1.9.2020 ke změně názvu školy.

Do 31.8.2020 platí název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace.

Od 1.9.2020 je název školy změněn na: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

PROČ DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ NÁZVU ŠKOLY?

Naše škola rozšíří od dalšího školního roku nabídku oborů o dva nové zdravotnické obory (maturitní obor ,,Praktická sestra´´, kód oboru: 53-41-M/03 a učební obor ,,Ošetřovatel, kód oboru: 53-41-H/01).

Pokud škola vyučuje zdravotnické obory, pak musí být vždy v názvu školy uvedeno ,,střední zdravotnická škola´´ (a to v souladu s právními normami).

Název školy by měl být také přiměřeně dlouhý. Pod názvem ,,střední odborná škola´´ jsou tedy zahrnuty i všechny naše učební obory. K žádné jiné změně v souvislosti se zmněnou názvu školy nedochází. Doručovací adresa je také stejná (ul. 28. října 2707, Česká Lípa, 470 06).

Určeno pro maturitní a učební obory.

Pro všechny učební obory bez přijímací zkoušky.

U maturitních oborů proběhne ústní pohovor.

Přihlášky budou přijímány až do naplnění kapacity daného oboru.

 

POČET VOLNÝCH MÍST - http://skolalipa.cz/index.php/pro-uchazece/informace-k-prijimacimu-rizeni/pocty-prijimanych-zaku

Od 1.6.2020 pokračuje on-line výuka postupujících ročníků ve stejném režimu jako dosud. O případných změnách Vás bude informovat třídní učitel nebo učitel odborného výcviku prostřednictvím Bakalářů a e-mailu.

Termín pro JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU ( tzn. Matematika a Český jazyk) je 8.6.2020.

Náhradní termín 23.6.2020

Čas zahájení zkoušky z Matematiky v 8:30 hodin

Čas zahájení zkoušky z Českého jazyka v 10:50 hodin

 

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce vám bude zaslána poštou nejpozději do 22.5.2020 a bude obsahovat:

- Evidenční číslo přihlášky, pozvánku proto nevyhazujte, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků.

- Harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené školní pomůcky.

- Hygienické opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

- Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

V souladu s pokyny MŠMT ČR začíná od 11. května pro žáky posledních ročníků výuka. Obsah výuky bude zaměřen na přípravu na maturitní a závěrečné zkoušky.

Více informací naleznete v programu Bakaláři.

vedení školy

 

Příloha č. 1: Hygienická pravidla

Příloha č. 2: Čestné prohlášení

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

http://skolalipa.cz/images/soubory/holab/vysledky/vysledkyPR_1kolo.pdf

11. května nastoupí do školy žáci posledních ročníků a to výhradně pro účely přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

 

 

 

Přijímací řízení pro šk. rok 2020/2021

 

Pro obory H a E se nebudou konat přijímací zkoušky. Přijetí bude provedeno výběrovým řízením dle stanovených kritérií dne 9. 4. 2020 bez přítomnosti uchazeče.

Výsledky PŘ budou zveřejněny 15. 4. 2020 ve vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy a na internetových stránkách školy www.skolalipa.cz, v sekci Přijímací řízení.

Učivo, které mají žáci ve škole může vyzvednout pouze zákonný zástupce (po předchozí domluvě), žáci mají přístup do školy zakázán.

 

Vážení rodiče, žáci školy,  

výuka bude probíhat prostřednictvím programu Bakaláři, školního LMS MOODLE a dalších on - line programů.

On - line výuka maturitních  oborů začíná podle rozvrhu od úterý 17. března.

On - line výuka učebních oborů podle rozvrhu od středy 18. března.

 

Více informací naleznete na tzv. nástěnce v programu Bakaláři.

Věříme, že se nám podaří výuku tímto netradičním způsobem, ve spolupráci s Vámi,  zvládnout.

Vedení školy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Žákyně oboru cukrář se jako každý rok zúčastnily projektového dne v partnerské škole v německém městě Bautzen.

89141468 2686237034829427 8784400437601107968 o 89158090 2686238411495956 8347669943692558336 o

Žáci druhého ročníku oboru kuchař se zúčastnili projektového dne v ŘEZNICTVÍ LANDA. Kromě zázemí provozovny a bourárny masa jsme měli možnost nahlédnout i do nově otevíraného Bistra u řezníka a prohlédnout si zařízení kuchyně.

 

89039443 2686259884827142 2128231345426530304 o 88964073 2686260191493778 7409696279346806784 o

Naše škola pořádala první ročník školní kadeřnické soutěže na téma společenské a extravagantní účesy

85222891 2690620251057772 7211923150013988864 o 89112190 2690617694391361 2088363423170560 o 89177039 2690617961058001 6198327433846849536 o

Mladí automechanici z SOŠ a SOU 28. října v České Lípě opět úspěšní.

Studenti oboru automechanik z celého Libereckého kraje soutěžili 27.2.2020 v ISŠ Vysokém nad Jizerou o titul nejlepšího automechanika juniora.

Soutěžní úkoly byli různorodé – teoretická část byl test skládající se z 90 otázek a poznávací část, kde  soutěžící určovali automobilové součástky, nástroje a měřidla, měl 2*25 otázek.  V praktické části absolvovali například diagnostiku motoru, vyvažování kol, seřizování světlometů,měření strojních součástí,kontrolu a renovaci kotoučové brzdy,3D geometrii .

Soutěžící studenti z SOŠ a SOU Česká Lípa Radek Mikeš a David Junek obsadili  velmi pěkné 4. a 7. místo hned za automechaniky z Jablonce a z Vysokého nad Jizerou, kde Radkovi Mikešovi unikl pomyslný stupeň vítězů bohužel o jeden jediný bod.

Všichni soutěžící prokázali velmi dobré znalosti a patří jim poděkování  za přípravu a reprezentaci školy.

IMG 20200227 091300 IMG 20200227 093805 IMG 20200227 094302 praktická část

Krajské kolo odborné soutěže ,, T- profi " - talenty pro firmy.


Dne 19.2.2020 proběhlo v Libereckém IQ parku krajské kolo odborné soutěže ,, T - profi " - talenty pro firmy, pořádané Krajskou hospodářskou komorou Liberec.
V silné konkurenci obsadili 6.místo. Velmi jim děkujeme za jejich práci a gratulujeme.

86383322 2664120620374402 7400450443119165440 o 86697894 2664120427041088 8609194475190747136 o 86731619 2664120457041085 1395791150597537792 o 87066138 2664120470374417 9072678105637715968 o

Naši žáci 2.ročníku oboru Ekologie a životní prostředí - Nikola Marciníková, Míla Jechová a Jakub Sysel - dnes ve své kategorii zvítězili v místním kole mezinárodní soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích). O jejich případné účasti v regionálním kole vás budeme informovat. Velmi jim děkujeme za jejich práci a úsilí, které vložili do přípravy, a gratulujeme. Fotografie viz. níže.

V pondělí 20.ledna, v odpoledních hodinách, proběhlo za přítomnosti paní starostky Města Česká Lípa Ing.Jitky Volfové a pana senátora Jiřího Voseckého slavnostní otevření další významné investiční akce.
Zřizovatel školy, Liberecký kraj, uspěl s žádostí  v OP ŽP. Škola tak získala dotaci ve výši 24 mil.Kč na výměnu oken a zateplení obvodových zdí dílenských hal v hlavní areálu školy.
Došlo tak ke zlepšení zázemí pro výuku učebních oborů obráběč kovů, strojní mechanik, elektrikář, instalatér a zázemí pro svařovací školu.
 
82950196 2604585729661225 2547697385065152512 o  82546875 2604568356329629 6993688513015185408 o 82852968 2604570186329446 3299578800899096576 o  83063679 2604571712995960 3359622954798284800 o
16.ledna proběhl v naší škole den otevřených dveří.
Letos byl zájem žáků  základních škol a jejich rodičů  o prohlídku našich dílen a odborných učeben významně větší, než v minulých letech.
 
82722184 2594129180706880 4182847020119097344 o  82374870 2594144787371986 4115229778020139008 o