Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,28.října 2707, příspěvková organizace

 

Výchovné poradenství  ve školním roce 2018/2019

Výchovní poradci: Ing. Michaela Hrdličková, Mgr. Ivana Školová, Ing. Dana Sedláčková

Metodik prevence: Mgr. Ivana Školová

Plán výchovného poradenství

Minimální preventivní program

Další činnosti

Škola spolupracuje s psychologem při zajištění sociometrie tříd.

Zapojila se do projektu Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje.

Spolupracuje s Farní charitou v České Lípě.

Nenech to být – internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou MŠMT má přinášet efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně.
I naše škola se přihlásila do tohoto systému, který je nyní anonymně a zdarma dostupný všem našim studentům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz.