Závěrečné zkoušky 2023/2024

Závěrečné zkoušky učebních oborů se konají podle jednotného zadání.

 

Zkoušky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání - www.nuv.cz.

 

Vedení školy v souladu s vyhláškou 47/2005 Sb., vyhlašuje termíny řádných, opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu pro školní rok 2023/2024.

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK na školní rok 2023/2024.

U některých učebních oborů žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci.

Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil na www.nuv.cz zadání SOP pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2023/2024.

 

Pokud to organizace závěrečné zkoušky umožní, lze žákům oznámit výsledek  praktické zkoušky nebo ústní zkoušky v den jejího konání.

V ostatních případech bude informace podána telefonicky nebo na školní e-mailovou adresu žáka.

 

Přejeme všem žákům úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek.

vedení školy