Závěrečné zkoušky 2020/2021

Závěrečné zkoušky učebních oborů se konají, obdobně jako maturitní zkoušky, podle jednotného zadání.

 

Zkoušky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání - www.nuv.cz.

 

V souladu s vyhláškou 47/2005 Sb. Vyhlašuje vedení školy termíny Řádných, opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu pro školní rok 2020/2021.

 

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK na školní rok 2020/2021.

U některých učebních oborů žáci zpracovávají samostatnou odbornou práci

Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil na www.nuv.cz zadání SOP pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021.

 

Samostatné odborné práce vypracovávají žáci na začátku 2. pololetí. Odkaz na pokyny k zadání SOP.

 

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky budou žákům zaslány nejpozději 7 dní před konáním ústní části zkoušky na jejich e mailové adresy.

 

Přejeme všem žákům úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek.

vedení školy