Školní řád pro školní rok 2022/2023

Školní řád pro škol. rok 2021/2022

 

PŘÍLOHA 1A - ZÁPIS JEDNÁNÍ SE ZZ

PŘÍLOHA 1B - UDĚLENÍ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ POCHVALY

PŘÍLOHA 1C - UDĚLENÍ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ DŮTKY

PŘÍLOHA 2 - ZÁZNAM O POHOVORU NEOMLUVENÉ ABSENCE

PŘÍLOHA 2A - HLÁŠENÍ NA KURÁTOŘI

PŘÍLOHA 2B - ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ O HRUBÉM PORUŠENÍ ŠŘ

PŘÍLOHA 3A - OZNÁMENÍ O ABSENCI NEPLNOLETÉHO ŽÁKA

PŘÍLOHA 3B - OZNÁMENÍ O ABSENCI PLNOLETÉHO ŽÁKA

PŘÍLOHA 4 - NÁVRH POCHVALY / DŮTKY ŘŠ

PŘÍLOHA 5A - POZVÁNKA K JEDNÁNÍ RODIČŮM

PŘÍLOHA 5B - POZVÁNKA K JEDNÁNÍ PLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 6 - ZÁPIS VÝCHOVNÉ KOMISE NEPLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 6A - ZÁPIS VÝCHOVNÉ KOMISE PLNOLETÝ ŽÁK

PŘÍLOHA 7 - OZNÁMENÍ O ZANEDBÁNÍ DOCHÁZKY PŘESTUPKOVÉ KOMISI

PŘÍLOHA 8 - ZANECHÁNÍ STUDIA

PŘÍLOHA 9 - ZAHÁJENÍ SŘ PŘÍTOMEN

PŘÍLOHA 9A - ZAHÁJENÍ SŘ NEPŘÍTOMEN

PŘÍLOHA 10 - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ

PŘÍLOHA 11 - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY

PŘÍLOHA 12 - ŽÁDOST O UZNÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

PŘÍLOHA 13 - ŽÁDOST DUPLIKÁTU ŽK

PŘÍLOHA 14 - ŽÁDOST ZMĚNA CIZÍHO JAZKY

PŘÍLOHA 15 - ŽÁDOST DUPLIKÁTU OL

PŘÍLOHA 16 - HODNOCENÍ ŽÁKA TŘETÍM STUPNĚM Z CHOVÁNÍ

PŘÍLOHA 17 - ŠKOLNÍ AKCE A POČTY ŽÁKŮ

PŘÍLOHA 18 - INFORMACE PRO PRVNÍ ROČNÍK - VRÁCENKA

PŘÍLOHA 19 - BAKALÁŘI - NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

PŘÍLOHA A1 - HRANICE ZÁKAZU KOUŘENÍ

PŘÍLOHA E1 - ŽÁDOST O EXKURZI

PŘÍLOHA E2 - ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKCE

PŘÍLOHA E3 - UVOLNĚNÍ ŽÁKA SOUHLAS RODIČŮ

PŘÍLOHA E4 - POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ DOHLEDU NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH

 

Školní řád pro škol. rok 2019/2020

 

PŘÍLOHA 1A - ZÁPIS JEDNÁNÍ SE ZZ
PŘÍLOHA 1B - UDĚLENÍ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ POCHVALY
PŘÍLOHA 1C - UDĚLENÍ VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ DŮTKY
PŘÍLOHA 2 - ZÁZNAM O POHOVORU NEOMLUVENÉ ABSENCE
PŘÍLOHA 2A - HLÁŠENÍ NA KURÁTOŘI
PŘÍLOHA 2B - ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ O HRUBÉM PORUŠENÍ ŠŘ
PŘÍLOHA 3A - OZNÁMENÍ O ABSENCI NEPLNOLETÉHO ŽÁKA
PŘÍLOHA 3B - OZNÁMENÍ O ABSENCI PLNOLETÉHO ŽÁKA
PŘÍLOHA 4 - NÁVRH POCHVALY DŮTKY ŘŠ
PŘÍLOHA 5A - POZVÁNKA K JEDNÁNÍ RODIČŮM
PŘÍLOHA 5B - POZVÁNKA K JEDNÁNÍ PLNOLETÝ ŽÁK
PŘÍLOHA 6 - ZÁPIS VÝCHOVNÉ KOMISE NEPLNOLETÝ ŽÁK
PŘÍLOHA 6A - ZÁPIS VÝCHOVNÉ KOMISE PLNOLETÝ ŽÁK
PŘÍLOHA 7 - OZNÁMENÍ O ZANEDBÁNÍ DOCHÁZKY PŘESTUPKOVÉ KOMISI
PŘÍLOHA 8 - ZANECHÁNÍ STUDIA
PŘÍLOHA 9 - ZAHÁJENÍ SŘ PŘÍTOMEN
PŘÍLOHA 9A - ZAHÁJENÍ SŘ NEPŘÍTOMEN
PŘÍLOHA 10 - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ
PŘÍLOHA 11 - ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY
PŘÍLOHA 12 - ŽÁDOST O UZNÁNÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ
PŘÍLOHA 13 - ŽÁDOST DUPLIKÁTU ŽK
PŘÍLOHA 14 - ŽÁDOST ZMĚNA CIZÍHO JAZYKA
PŘÍLOHA 15 - ŽÁDOST DUPLIKÁTU OL
PŘÍLOHA 16 - HODNOCENÍ ŽÁKA TŘETÍM STUPNĚM Z CHOVÁNÍ
PŘÍLOHA 17 - ŠKOLNÍ AKCE A POČTY ŽÁKŮ
PŘÍLOHA 18 - INFORMACE PRO PRVNÍ ROČNÍK - VRÁCENKA
PŘÍLOHA 19- BAKALÁŘI - NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU
PŘÍLOHA A1 - HRANICE ZÁKAZU KOUŘENÍ
PŘÍLOHA E1 - ŽÁDOST O EXKURZI
PŘÍLOHA E2 - ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÁ AKCE
PŘÍLOHA E3 - UVOLNĚNÍ ŽÁKA