Barevne EUESF

 

Naše škola opětovně získala finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na realizaci řemeslných rekvalifikací pro mladistvé nezaměstnané. V srpnu 2006 zahájila realizaci projektu nazvaného Druhá šance.

 1. Cíl projektu:

  Poskytnout druhou šanci mladistvým nezaměstnaným, kteří se dostali po ukončení základní školy mimo výchovně vzdělávací systém.

 2. Obsah projektu:

  12 rekvalifikantů ve věku od 16 do 19 let absolvují 8 měsíční rekvalifikační kurz v jednom z oborů: kuchař, truhlář, šička, zámečník, číšník nebo cukrář. Během jednoho školního roku získají ve škole základy řemeslných dovedností, které si již v průběhu výuky ověří v praxi.Po dobu dvou měsíců budou jejich pracovní dovednosti prověřovány v konkrétních firmách v regionu Českolipsko. Již v této fázi projektu mnozí z nich získají příslib zaměstnání a ihned po závěrečných zkouškách nastoupí do práce. Pro další rekvalifikanty pomohou zajistit pracovní místa ve spolupráci se školou partneři projektu.

  Všichni absolventi rekvalifikací obdrží osvědčení s celostátní platností, které je akreditováno MŠMT. Vybraní rekvalifikanti oboru zámečník se mohou zúčastnit svářečského kurzu.

 3. Partneři projektu:

  Úřad práce Česká Lípa, Město Česká Lípa a Město Nový Bor.

 4. Aktivity, na kterých se partneři podílejí:

  Realizace první fáze projektu VSTUP. Ze 70 mladistvých nezaměstnaných evidovaných na UP bude vybráno 20 zájemců o účast v projektu. Během jednoho měsíce projdou za účasti odborníků a psychologa řadou motivačních aktivit. Na základě stanovených výběrových kritérií bude do samotných rekvalifikací vybráno konečných 12 rekvalifikantů.

  Účast na pravidelných pracovních setkání týmu pedagogů, spolupráce při řešení problematických situací, vyhledávání vhodných pracovních míst pro rekvalifikanty, vedení statistických údajů i po skončení projektu atd.

 5. Realizační tým SOŠ a SOU:

  Mgr.Hana Ortová- vedoucí projektu
  Jana Šírková-tutor projektu
  PhDr.Zdena Průchová- psycholog
  Pavlína Najmanová- učitelka odborné výchovy obor číšník
  Hana Seidelová - učitelka odborné výchovy obor číšník
  Soňa Merlíčková- učitelka odborné výchovy obor kuchař
  Věra Koníčková- učitelka odborné výchovy obor šička
  Mgr.Jana Šimánková- učitelka odborné výchovy obor šička
  Eva Mezeiová- učitelka odborné výchovy obor cukrář
  Jaroslav Pejřimovský- učitel odborné výchovy obor truhlář
  Ondřej Fetr- učitel odborné výchovy obor truhlář
  Jiří Zajkr- učitel odborné výchovy obor zámečník
  Antonín Nejedlý- učitel odborné výchovy obor zámečník
  Petr Heřmanský- učitel bloku výuky informační technologie
  Administrativně organizační pracovníci školy

Zpracoval: Mgr. Hana Ortová