ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ RADA
 

Na naší škole již po řadu let pracuje školní žákovská rada. Její členové spolupracují s vedením školy, spoluorganizují a zajišťují různé akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.

 Školní žákovská rada se schází 4x do roka, dále pak podle potřeby.

 
Pravidla školní žákovské rady
 
  1. Členové ŠŽR jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
  2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
  3. Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovné postavení.
  4. Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  5. Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny závazná.
  6. ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  7. V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoli ukončit.

 

ŽÁKOVSKÁ RADA

školní rok 2020/2021

K1      -  Matěj Fendek, Jana Kavalírová

ES1   -   Lukáš Kadlec, Vojtěch Viktora

KD1   -   Aneta Rampouchová, Natálie Součková

ČP1    -  Jana Brandnerová, Kateřina Váradiová

C1      -   Michaela Fuksová, Valentina Gjergji

PS1    -   Božena Němcová, Klára Varadiová

P1A    -   Terezie Svobodová, Kristýna Moravcová

K2      -    Marie Balogová, Lenka Kroupová

ES2    -    Lukáš Anděl, Tomáš Jelínek

PS2    -    Jan Pechal,  Michal Šťastný

ČP2    -    Kristýna Vecseyová, Valentýna Pelcová

KD2    -    Kristýna Hadariová, Anna Vítková

CO2    -   František Flégl, Valentýna Grégerová

P2       -   Martina Vaníčková, Zdeněk Dittrich

A2       -   Petr Žucha, Filip Heiniger

KČP3  -   Jan Vitvar, Tereza Suchopárková

KD3    -   Kristýna Cengerová,  Nela Smithová

CE3    -   Lenka Švorcová, Jakub Havlík