ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ RADA
 

Na naší škole již po řadu let pracuje školní žákovská rada. Její členové spolupracují s vedením školy, spoluorganizují a zajišťují různé akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.

 Školní žákovská rada se schází 4x do roka, dále pak podle potřeby.

 
Pravidla školní žákovské rady
 
  1. Členové ŠŽR jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
  2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
  3. Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovné postavení.
  4. Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  5. Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny závazná.
  6. ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  7. V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoli ukončit.

 

ŽÁKOVSKÁ RADA

školní rok 2022/2023

K1        -    Pavel Mlejnek. Lucie Schiffnerová  

ČP1      -   Nela Macounová, Karolína Dušková

C1        -   Eliška Posseltová, Daniela Bekrová

KD1     -  Natálie Kořínková, Adéla Sobotková

ES1      -  David Goliér, Martin Mach

P1A     -  Nikolas Král, František Beneš

P1B     -  Kateřina Stuchlíková, Nikola Gribová

PS1     -  Balšánková, Fridrichová Nikola

HE1    -  Kateřina Váradiová, Leontýna Witturová

A1      -  Viktor Kulas, Sebastian Kudráč

FO1   -   Lenka Zábrodská, Lenka Polanská

ZS1    -  Nermina Sinanovičová

Z1     -   David Šafařík, Jakub Herák

TI1    -  Gvizd David, Kozák Matyáš

OŠ1    -  Kristýna Turtáková, Gabriela Bitalová

 

K2      -  Amálie Vanclová, Pavel Titěra

ČP2    - Anita Štajnerová, Lenka Pincová

C2     -  Adéla Potenská, Lucie Nejedlová

KD2    -  Sára Lukešová, Eliška Nováková

ES2    -  Denis Jirsa, Matyáš Drescher

P2      - Jan Witvar, Šárka Škodová

HE2    -  Enkmbaatar Munkhbilguun, Filip Tkačenka

F2     -  Vojtěch Nový, Veronika Burgerová

ZS2    -  Beáta Fleklová, Kateřina Šimonová

Z2      -  Jonáš Lukavec, Michal Jedlička

TI2    -  Matěj Mádl, Adam Zifčák

OŠO2   -  Josef Sakáč, Veronika Krupová

K3     -  Matěj Fendek, Jana Kavalírová

ČP3   -  Helena Kučerová, Vendula Váňová

C3     -  Martina Landová, David Topol

KD3   -  Anita Rampouchová, Natálie Součková

ES3   -  Vojtěch Viktora, Jindřich Jásek, Matěj Žáček

HE3    -  Kristýna Kněžourová, Markéta Pintérová

A3      -  .Hruška Ondřej,  Stolář Pavel

ZF3   -  Roman Bodi, Adam Woxmandski

OT3   -  Jan Zákostelecký, Tomáš Kordik

HE4   -  Iva Horová, Vojtěch Dvořáček