ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ RADA
 

Na naší škole již po řadu let pracuje školní žákovská rada. Její členové spolupracují s vedením školy, spoluorganizují a zajišťují různé akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.

 Školní žákovská rada se schází 4x do roka, dále pak podle potřeby.

 
Pravidla školní žákovské rady
 
  1. Členové ŠŽR jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
  2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
  3. Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovné postavení.
  4. Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  5. Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny závazná.
  6. ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  7. V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoli ukončit.

ŽÁKOVSKÁ RADA

školní rok 2019/2020

K1     -   Marie Balogová, Lenka Kroupová

ES1   -   Lukáš Anděl, Tomáš Jelínek

PS1   -   Jan Pechal,  Michal Šťastný

ČP1   -   Kristýna Vecseyová, Valentýna Pelcová

KD1  -    Kristýna Hadariová, Anna Vítková

CO1  -   František Flégl, Valentýna Grégerová

P1     -   Martina Vaníčková, Zdeněk Dittrich

A1      -  Petr Žucha, Filip Heiniger

K2     -   Jan Vitvar

KD2  -   Kristýna Cengerová,  Nela Smithová

ČP2  -   Tereza Suchopárková, David Pohlodko

C2    -   Lenka Švorcová, Vendula Kindlová

ES2  -   Jakub Havlík, Radek Jirsák

P2    -   Tomáš Pavlovič, Veronika Pajkrtová

K3    -   Aneta Hrnčířová, Dominika Nádeníčková

ČP3  -   Nicola Ficová, Kamila Prochová

KD3 -   Anežka Vakulová, Dominika Horvátová

CE3 -   Kristýna Moravcová, Erik Puchel, Anežka Polánková

HE4  -  Jan Kolář, Vanesa Puršová