Na základě zákona č. 561/2004 Sb., 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a č. 232/2020, vyhlašuje ředitelka SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p.o.   

obory        leporelo leporelo2

 

 

 

_____________________________

 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 

Přihlášky je třeba odevzdat do 20. února 2024

 

Určeno pro studijní obory čtyřleté, nástavbový obor, učební obory tříleté a dvouleté.

 

Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) z Českého jazyka a literatury a z Matematiky se bude konat: 12. a 15. dubna 2024, náhradní termín 29.4. a 30.4.2024.

Tříleté učební obory ''H a E'' přijímací zkoušky nekonají.

 

Pohovor, určený pro cizince, kteří musí před zahájením studia prokázat schopnost vzdělávat se v českém jazyce, se uskuteční v pátek 12.4.2024 ve 13.00 hodin.

 

Přijetí bude provedeno výběrovým řízením dle stanovených kritérií (viz kritéria přijímacího řízení).

 

Na maturitní obor Praktická sestra a na všechny učební obory je vyžadováno potvrzení lékaře.

 

Zápisový lístek je zrušen.

 

Sledujte prosím aktuality na www.skolalipa.cz nebo volejte personální oddělení žáků 481 131 071 nebo 736 175 575 

 

...............................................................................................................................................................................................................