KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

  • Kritéria budou zveřejněna v průběhu měsíce říjen až listopad 2023, a to pokud v té době bude zveřejněna novela vyhlášky k přijímacímu řízení na SŠ ze strany Ministerstva školství a mládeže ČR.
  • I tento rok budou základním kritérim výsledky studia na ZŠ (známky z určených předmětů za poslední dva školní roky) .
  • U maturitních oborů navíc výsledky jednotných přijímacíh zkoušek- 60%.
  • U oboru dvouletého typu E - opět proběhne školní kolo přijímacího řízení zaměřené na manuální zručnost.
  • I nadále budou zohledňovány známky za chování.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Maturitní obor Praktická sestra, Ekologie a životní prostředí a maturitní obor Hotelnictví - odkaz na kritéria

Učební obory,včetně oboru Ošetřovatel- odkaz na kritéria

Maturitní obor určený pro absolventy učebních oborů - nástavbové studium Podnikání- odkaz na kritéria

Popis obsahu pohovoru v českém jazyce pro uchazeče cizince