Operačního programu Jan Ámos Komenský - výzva Šablony pro SŠ a VOŠ - 4 005 381 Kč září 2022 - srpen 2024

Naše škola SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský. Název našeho projektu je Šablony III- www.skolalipa.cz. Projekt je zahájen 1. 9. 2022 a předpokládané datum ukončení je 31. 8. 2024.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností. Účelem je také prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin.

V rámci projektu realizujeme tyto šablony: Personální podpora – Školní asistent SŠ, Kariérový poradce SŠ, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, dále Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ a Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ – Inovativní vzdělávání žáků v SŠ.

Celková výše rozpočtu je 4 005 381 Kč. Pro daný projekt je poskytována finanční podpora od EU.

 

EUMŠMT Barevné

.............................

MŠMT ČR v roce 2024 poskytlo škole dotaci  603 000 Kč na pořízení notebooků k zapůjčení žákům školy.

Financováno z dotace MŠMT ČR „Národní plán obnovy - prevence digitální propasti č.j MŠMT-356/2024-2, který je financován Evropskou unií - Next Generation EU.  

 

NPO jpg

 

MŠMT ČR v roce 2022 poskytlo škole dotaci na doučování ve výši 274 950 Kč a dále částku 488 000 Kč na pořízení notebooků k zapůjčení žákům školy.

Cílem je pomoci žákům doplnit učivo z období distanční výuky a umožnit žákům využívat zapůjčenou vypočetní techniku k plnění úkolů a k sebevzdělávání.

 

Digitalizujeme na web školy

Finančí prostředky jsou přiděleny škole z tzv. "Národního plánu obnovy"

Co je "Národní plán obnovy?"

"Zásadním nástrojem pro zmírnění dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádla EU o finanční příspěvek, a to ve výši přibližně 190 mld.Kč. Část prostředkl ve výši 1 mld. Kč je určena také na podoru doučování".

Více informací lez nalézt pod odkazem: https://www.edu.cz/npo/

 

Logo doučování