OPVK logolink barevny

 LogoTechUP

Základní informace o projektu
Zkrácený název projektu: TechUp
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
Příjemce dotace: Liberecký kraj
Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace se zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji, který je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji.
Hlavními cíli projektu, je motivace  žáků ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvoření systému metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.
Z projektu budou také podporovány aktivity, jako jsou zájmové kroužky určené studentům středních  a základních škol, projektové dny pro partnerské základní školy z regionu, zřízení metodického centra.

Projekt klade důraz na spolupráci středních a základních škol.


AKTUALITY

METODICKÉ CENTRUM CHEMIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

První setkání učitelů chemie proběhlo 4. 4. 2018 na téma Ověřování znalostí žáků. Při setkání si pedagogové sdělili své zkušenosti v této oblasti. Na konkrétních testových otázkách měli možnost ověřit a prodiskutovat náročnost testu a jeho možnost použití ve výuce chemie na ZŠ.

Druhé setkání je připraveno na 7. 6. 2018 opět na odloučeném pracovišti SOŠ a SOU Česká Lípa v Lužické ulici.