OPVK logolink barevny

 LogoTechUP

Základní informace o projektu
Zkrácený název projektu: TechUp
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
Příjemce dotace: Liberecký kraj
Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace se zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji, který je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji.
Hlavními cíli projektu, je motivace  žáků ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvoření systému metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.
Z projektu budou také podporovány aktivity, jako jsou zájmové kroužky určené studentům středních  a základních škol, projektové dny pro partnerské základní školy z regionu, zřízení metodického centra. Projekt klade důraz na spolupráci středních a základních škol.


AKTUALITY

METODICKÉ CENTRUM CHEMIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

První setkání učitelů chemie proběhlo 4. 4. 2018 na téma Ověřování znalostí žáků. Při setkání si pedagogové sdělili své zkušenosti v této oblasti. Na konkrétních testových otázkách měli možnost ověřit a prodiskutovat náročnost testu a jeho možnost použití ve výuce chemie na ZŠ.

Druhé setkání je připraveno na 7. 6. 2018 opět na odloučeném pracovišti SOŠ a SOU Česká Lípa v Lužické ulici.

Pokus úterý  20.10.
 
KO
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ4NDdhYjMtNjY1MS00NTViLTljNDEtNDkwYmJkMDhmZDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d093d0d-f9bf-4bf9-ba3d-f93796d85fdf%22%2c%22Oid%22%3a%223a057abb-f82e-4f09-b3eb-2b697e90b093%22%7d
 
MM BZ
https://teams.microsoft.com/_#/scheduling-form/?isBroadcast=false&eventId=040000008200e00074c5b7101a82e00800000000aea7899314a6d6010000000000000000100000008ef77b370c5a91479d149f76ae99e598&startTime=Tue%20Oct%2020%202020%2013:00:00%20GMT%2B0200%20(St%C5%99edoevropsk%C3%BD%20letn%C3%AD%20%C4%8Das)&conversationId=19:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.&opener=1&providerType=3&navCtx=event-card-peek&calendarType=User