Řemeslné rekvalifikace II na www.skolalipa.cz CZ.1.07/3.2.01/04.004 (1,5 mil. Kč)

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit co nejširší veřejnosti přípravné kurzy (vzdělávací programy), které umožní potenc. účastníkům vzd. programů úspěšně VYKONAT ZKOUŠKY DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ DLE ZÁKONA 179/2006 SB. Cílem projektu je napomoci těm občanům, kteří aktivně přistupují k sebevzdělávání. Chtějí se naučit řemeslo a tím zvýšit svoji hodnotu na trhu práce.
Budeme vycházet z hodnotících standardů DK (www.narodni-kvalifikace.cz) s tím, že požadované kompetence budou MODULOVĚ USPOŘÁDÁNY tak, aby bylo možné co nejvíce zefektivnit výuku. Projekt připraví vzdělávací opory pro dvě tzv. úplné kvalifikace: 1. Cukrář 2. Pekař- celkem 9 dílčích kvalifikací= 9 modulů. V LMS MOODlu budou veřejné přístupné TESTY k ověření vstup. dovedností. Umožníme tak VŠEM ZÁJEMCŮM BEZÚPLATNĚ SI OVĚŘIT ZNALOSTI, které mají v některé z dílčích kvalifikací. ŠKOLA JE TZV.AUTORIZOVANOU OSOBOU u oboru Pekař ( a řady dalších oborů). Do konce projektu požádáme o autorizaci pro obor Cukrář.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Říjen 2014

Projekt Řemeslné rekvalifikace II se blíží ke konci. Veškeré vzdělávací opory jsou vytvořeny, vytištěny, roztříděny, založeny jak v tištěné podobě, tak v programu LMS MOODLE. Projektový manažer provádí závěrečné kontroly závazných ukazatelů a připravuje vše pro zpracování závěrečné monitorovací zprávy. Projekt bude ukončen k 31.10.2014.

I přes to, že projekt bude v říjnu ukončen, připravujeme jeho prezentaci na každoroční akci školy Burze škol- Quo vadis 2014, která proběhne ve dnech 5. - 6. 11.2014 v prostorách školy za účasti zástupců středních a základních škol Libereckého regionu a významných zástupců státní správy města České Lípy.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Září 2014

Probíhá tištění, třídění a zakládání vzdělávacích opor do registrů. Následně jsou vkládány do LMS MOODLE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Srpen 2014

Probíhá tištění, třídění a zakládání vzdělávacích opor do registrů. Následně jsou vkládány do LMS MOODLE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Červenec 2014

Vzdělávcí materiály oboru Pekař a Cukrář jsou z velké části zpracovány. Nyní jsou postupně tištěny, tříděny a zakládány do registru. Následně budou vkládány do LMS MOODLE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Červen 2014

Odborní metodici nadále zpracovávají jednotlivé vzdělávací opory tak, aby mohly být ukládány do LMS MOODLE - ukázka učebnice z modulu Stroje a zařízení - Skladování surovin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Květen 2014

Odborní metodici nadále zpracovávají jednotlivé vzdělávací opory tak, aby mohly být ukládány do LMS MOODLE  - ukázka učebnice - Pařížské pečivo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Duben 2014

Své odborné znalosti si mohly prohloubit tři metodičky projektu na semináři "Modelování z karamelu", který proběhl v Kroměříži. Nové zkušenosti využijí při přípravě nových učebních opor oboru Cukrář.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Březen 2014

Každý měsíc přibývají nové učební opory tak, aby do konce projektu byly vypracovány kompletní vzdělávací moduly pro 9 profesních kvalifikací oborů Pekař a Cukrář - ukázky (cukrář, pekař)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Únor 2014

Metodici projektu postupně zpracovávaní jednotlivé učební opory jak pro modul Pekař - ukázka výroby bramborového chleba, tak pro modul Cukrář - ukázka Pařížské pečivo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Leden 2014

Metodici projektu postupně zpracovávaní jednotlivé učetní opory - pro zajímavost představujeme malou ukázku ze  vzdělávacího modulu Cukráře - ukázka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Prosinec 2013

Projekt probíhá plynule. Metodici průběžně zpracovávají  učební opory daného oboru, které se následně vkládají do LMS MOODLE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Listopad 2013

V listopadu proběhla každoroční akce školy Burza škol –Quo vadis 2013, na které cca 40 střední škol libereckého regionu představuje svoje učební obory.  Škola pravidelně využívá této akce,  kdy je na školu zaměřen velký zájem veřejnosti a prezentuje svoje projekty spolufinancované z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Pomocí informačních panelů a nástěnek v prostorách školy jsme tak měli možnost propagovat projekt s názvem „Řemeslné rekvalifikace II na www.skolalipa.cz“

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - Září 2013

Metodici projektu pokračují na zpracování učebních opor. V průběhu měsíce se pracovníci jednotlivých týmů setkávají na konzultačních schůzkách. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - SRPEN 2013

Metodici začínají připravovat základní stavbu, podle které bude postupně vytvářena učební opora daného oboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - ČERVENEC 2013

Projekt probíhá dle plánu. Pomalu se začíná vytvářet struktura pro další oporu na LMS MOODLE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - ČERVEN 2013

3.6.13 proběhlo pod vedením Mgr. Harašty  v učebně výpočetní techniky závěrečné školní zaměřené na Excel pro pokročilé.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - KVĚTEN 2013

Na dubnové školení MS Office 2010 WORD a Powerpoint navázal dne 28. 5.13 kurz VT  Excel –pro pokročilé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - DUBEN 2013

V měsíci dubnu bylo zahájeno proškolování  členů projektového týmu v práci na PC - Office 2010. V dubnu proběhnou první dva kurzy  WORD a POWERPOINT  a v květnu bude následovat EXCEL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - BŘEZEN 2013

Informace o zahájení nového projektu do Městských novin

Tak, aby i českolipská veřejnost měla povědomí o probíhajících školních aktivitách nechali jsme v Městských novinách zveřejnit článek o zahájení nového projektu Řemeslné rekvalifikace II

 „Na již probíhající projekt „Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz“  navázal  1.1.2013 nový projekt SOŠ a SOU Česká Lípa pod názvem „Řemeslné rekvalifikace II na www.skolalipa.cz“ financovaný  z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Obdobě jako u přechozího projektu bude jeho cílem zpřístupnit formou e-learningu  (v prostředí LMS MOODLE) co nejširší veřejnosti přípravné kurzy (vzdělávací programy). Ty umožní potenciálním účastníkům připravit se na úspěšné vykonání  zkoušek profesních kvalifikací dle zákona 179/2006 Sb.. Projekt rozšíří skupinu vzdělávacích opor, které vznikly v předchozím projektu (obory Kuchař, Číšník, Strojní mechanik, Prodavač) o dva nové obory  Cukrář a Pekař.  Škola nabízí i další e-learningové kurzy bez poplatku – více na www.skolalipa.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITA - ÚNOR 2013

Proběhly první schůzky zaměstnanců, kteří se zapojili do projektu Řemeslné rekvalifikace II. Členové týmů pro obor Cukrář a Pekař byli seznámeni s metodikou určenou Národním kvalifikačním standardem, kterou budou dále rozpracovávat  do jednotlivých výukových materiálů, pracovních listů, powerpointových prezentací  a testových otázek. Tyto materiály budou postupně vkládány do LMS MOODLE na webových stránkách školy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------