11. května nastoupí do školy žáci posledních ročníků a to výhradně pro účely přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.