VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

http://skolalipa.cz/images/soubory/holab/vysledky/vysledkyPR_1kolo.pdf