V souladu s pokyny MŠMT ČR začíná od 11. května pro žáky posledních ročníků výuka. Obsah výuky bude zaměřen na přípravu na maturitní a závěrečné zkoušky.

Více informací naleznete v programu Bakaláři.

vedení školy

 

Příloha č. 1: Hygienická pravidla

Příloha č. 2: Čestné prohlášení