Vážení zájemci o studium na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března. Více informací - odkaz.

 

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 29.dubna v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímací zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky).
A dále na základě bodového ohodnocení výsledků vzděláváni na základní škole (vysvědčení za 1. pololetí 9. a za 1. a 2. pololetí 8. třídy)
 
Termíny přijímacího řízení: v období od 12. a 13. dubna 2021. Nástavbové studoum 14. a 15. dubna.
Pozvánku zašle škola nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.
 

Zrušení JPZ: v případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,
může ředitel školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.