Termín pro JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU ( tzn. Matematika a Český jazyk) je 8.6.2020.

Náhradní termín 23.6.2020

Čas zahájení zkoušky z Matematiky v 8:30 hodin

Čas zahájení zkoušky z Českého jazyka v 10:50 hodin

 

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce vám bude zaslána poštou nejpozději do 22.5.2020 a bude obsahovat:

- Evidenční číslo přihlášky, pozvánku proto nevyhazujte, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků.

- Harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené školní pomůcky.

- Hygienické opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.

- Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.