Žáci maturitních oborů Ekologie a životní prostředíse učí odborné předměty v moderní biologické a chemické laboratoři.

Odborná část výuky velmi často probíhá "v terénu". Pro žáky je tento způsob výuky atraktivní.

Videoprezentace oboru

Obor Hotelnictví“  získal v minulém roce nové učebny ICT na výuku cestovního ruchu, hotelnictví a základů účetnictví.

Odbornou část výuky zajišťují učitelé, kteří podnikali, či stále podnikají v daném oboru.

Žáci se tedy učí tomu, co budou skutečně v praxi potřebovat.

Videoprezentace oboru

Pro absolventy učebních oborů nabízíme dvouleté denní nástavbové studium "Podnikání".