V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodla ředitelka  Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, Česká Lípa, p.o. o zrušení jednotných přijímacích zkoušek u oborů 65-42-M/01 Hotelnictví a 64-41-L/51Podnikání.

Odůvodnění: 

Počet podaných přihlášek k studiu v oboru 65-42-M/01 Hotelnictví a v oboru 64-41-L/51Podnikání  je nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

Více informací naleznou uchazeči o studium v těchto oborech pod tímto odkazem.

Jednotné přijímací zkoušky SE NERUŠÍ u oborů 53-41-M/03 Praktická sestra a v oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí  

Odůvodnění: Počet podaných přihlášek k studiu v oborech 53-41-M/03 Praktická sestra a 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí je vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů.