Z důvodu zdržení CERMAT budou výsledky přijímacích řízení vyhlášeny 19.5. 2021 během dne.