Žáci a žákyně školy jsou v souladu s pokyny MŠMT ČR povinni absolvovat v září tzv. screeningové

testování (antigenní testy). V případě, že žák nebo žákyně odmítnou postoupit testování, pak mají

povinnost nosit roušku po celou dobu přítomnosti ve škole.

Testování nepodstupují ti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů

po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od

prvního pozitivního testu na covid-19), případně ti, kteří doloží negativní výsledek testu

provedeného v odběrovém místě.

S dalšími informacemi budou všichni žáci a žákyně seznámeni 1. září.

vedení školy