Slavnostní zahájení pro žáky prvních ročníků proběhne 1.9.2021 v 8 hod. před hlavním vchodem školy.

 

Zahájení pro vyšší ročníky je v 9:30 v kmenových učebnách.

(zkontrolujte si Bakaláře a e-mail)

 

Testování žáků proběhne v učebnách pod dozorem TU.