Vážení zájemci o studium na naší škole,

přihlášky potvrzené lékařem je třeba odevzdat do 1. března 2022.

 

Maturitní obory, včetně nástavbového studia

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky)

A dále na základě bodového ohodnocení výsledků vzdělávání na základní škole (vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy; nástavbové studium dokládá kopii výučního listu, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení za 3. ročník učebního oboru H).

Termíny přijímacího řízení: 12. a 13. dubna 2022.

Pozvánku zašle škola nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Informace o výsledcích přijímacího řízení: nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

 

                                                       Učební obory

                                                       Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě bodového ohodnocení výsledků vzdělávání na základní škole

                                                       (vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy (příp. 7. třídy) a za 1. pololetí 9. třídy (příp.   8. třídy)

                                                       Nekonají se školní přijímací zkoušky.

                                                       Informace o výsledcích přijímacího řízení: nejpozději 30.dubna 2022

                                                       Více informací: https://skolalipa.cz/index.php/pro-uchazece/informace-k-prijimacimu-rizeni/kriteria-prijimaciho-rizeni