1. Výsledky přijímacího řízení do oborů "Ekologie a životní prostředí", "Hotelnictví", "Praktická sestra" naleznete pod tímto „ODKAZEM“.

A na veřejné desce školy - vchod pro žáky školy do hlavního areálu v ul. 28. října.

2. Výsledky přijímacího řízení do oboru "Podnikání- denní nástvabové studium" naleznete pod tímto „ODKAZEM“ .

A na veřejné desce školy - vchod pro žáky školy do hlavního areálu v ul. 28. října.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří chtějí na naší škole studovat, aby odevzdali co nejdříve zápisové lístky. 

Neobsazená místa pak budeme moct nabídnout nepřijatým zájemcům o studium. 

Děkujeme.

vedení školy