Po tři odpoledne, v posledním týdnu školního roku, probíhalo na naší škole slavnostní ukončení studia žáků 3. ročníků učebních oborů.

135 budoucích zámečníků, elektrikářů, instalatérů, truhlářů, obráběčů kovů, kadeřnic, kuchařů, pekařů, číšníků, cukrářek, zemědělců obdrželo nejen vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, ale také Europassy - dodatky vysvědčení v anglickém a německém jazyce.
Většina absolventů školy má již sjednané zaměstnaní, někteří pokračují ve studiu na maturitním oboru Podnikání.
Všem našim absolventům přejeme hodně štěstí!

IMG 20190626 150444   IMG 20190626 152124

V  pondělí 3.června  byly zahájeny závěrečné zkoušky. Žáci všech patnáct učebních oborů absolovovali nejdříve písemnými testy.

Od úterý pokračovala nejnáročnější část zkoušek.....Během dvou až tří dnů měli žáci předvést své praktické dovednosti.

Většina žáků byla zatím úspěšná.

Snad se jim podaří uspět i v poslední části. A to u zkoušek ústních. 

   20190606 112743   20190606 114520  ZZ 19 5   20190606 120458   20190606 114032

 

 

 

Dne 6. června 2019 v 15:00 proběhne slavnostní předávání maturitního vysvědčení. Setkání se uskuteční v Aule (2.patro budovy "C").

Počty volných míst do 3. kola přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity oboru

Volná místa

Dominik Fukna a Lukáš Kocourek ze 3.ročníku oboru instalatér obsadili ve velké konkurenci ostatních odborných škol 3. místo v regionální soutěži instalatérských znalostí a dovedností!!!!

20.února proběhla v dílnách školy na pracovišti Svojsíkova stezka soutěž Automechanik Junior. Za školu se zúčastnili Zoran Tolvaj a Otakar Filek. Velmi dobře si vedli především v praktické části soutěže.

Soutěž, do které se zapojilo 14 středních a základních škol, každoročně pořádá Krajská hospodářská komora a to v Jablonci nad Nisou. Letos se soutěž konala 14.února. Školu reprezentovali žáci Tomáš Dvořák , Matěj Žiga, Jakub Pevný,Matěj Šírlo, Daniel Janeček,František Růžička z učebních oborů strojní mechanik, zemědělec farmář a instalatér.