Budoucí „sestřičky“ budou vyučovat odborníci s dlouholetou praxí ve zdravotnictví.
 

A jak je to s vybavením pro výuku zdravotnických oborů na naší škole?

Zřizovatel školy, Liberecký kraj, získal pro naši školu v předchozích třech letech z  fondů Evropské unie finanční prostředky na  modernizaci budov a vybavení pro všechny naše obory.

Výše dotace na vybavení všech oborů činila více jak 80 mil. Kč!!

Žáci oboru "Praktická sestra" a "Ošetřovatel" se budou učit v nově vybavených odborných učebnách pro předměty ošetřovatelství, ošetřování nemocných, výuku první pomoci....v nových učebnách ICT...

Podrobné informace o oborech nalznete pod odkazy:  "Praktická sestra" , "Ošetřovatel", video prezentace oboru praktická sestra